Barn och ungdom


VIP 

Very Important Person - i vår församling är det våra barn. Varannan söndag samlas vi till lek, bön och undervisning i vad det är att följa Jesus. Vi ses under gudstjänsten strax efter kl.10.00.Liten och stor 0-6 år - På grund av Coronaviruset är denna insamling inställd

Liten och stor är samlingen för dig som är hemma med barn eller  barnbarn. Vi samlas och sjunger och leker med barnen och varje gång berättar eller gestaltar vi någon enkel bibelberättelse. Vi avslutar med att fika tillsammans. En mysig stund för både förälder och barn.

Tisdagar kl. 10.00-12.00 Ingen anmälan bara och komma.Fredagshäng 11-12 år

En spännande samling med lek och skoj där vi också samlas och funderar över vad kristen tro är. Vi ber med och för varandra eller det som dyker upp. Start fredag den 11 sept 2020 kl. 18.00. fila youth 13 år och uppåt

Världens bästa start på helgen. Oftast samlas vi i kyrkan men ibland åker vi iväg och hälsar på i andra kyrkor. RECLAIM i Skövde burkar vara uppskattat att besöka. Rundpingis, spel och trams blandat med tillfällen för bön och undervisning om vad kristen tro är. Varje fredag kl. 19.00 till sent.Konfirmation nästa tillfälle hösten 2021

När man är ung finns massor av frågor som behöver ställas. Vem är Gud? Vem är jag? Vad är det att vara kristen? Varför firar vi nattvard? Vad är en församling bra för? Detta är bara några av tusentals frågor som man kan fundera över. Varannan fredag kl. 17.30-19.00.